Ty Ogunkoya
Milan
Style magazine
Stylist: Alessandro Calascibetta
Ty Ogunkoya
Milan
Style magazine
Stylist: Alessandro Calascibetta